Projekty na podporu inovací v ČR

Inovace v posledních letech nabývají čím dál více na významu a úspěch každé firmy či podnikatele je de facto závislý na schopnosti inovovat své produkty a procesy. Česká ekonomika by měla do budoucna těžit především z inovačních nápadů a technologií, šetrných k životnímu prostředí.

Kde se vzal projekt CzechInno?

Zkušenost a vědomí, že klíčem ke konkurenceschopnosti ČR jako celku jsou inovace a jejich všestranná podpora, bylo jako reakce na tuto skutečnost založeno Zájmové sdružení právnických osob CzechInno (dále již jen CzechInno).

Na co se projekt CzechInno zaměřuje?

CzechInno se zaměřuje na propojení podnikatelských subjektů, veřejné správy a výzkumných organizací za účelem prohloubení spolupráce v oblasti inovací. Cílem sdružení je přispět k rozvoji inovací a seznámit podnikatelskou a širší veřejnost s problematikou inovací v českém prostředí, zároveň sdělovat možný budoucí vývoj v této oblasti se zaměřením na posílení konkurenceschopnosti s využitím nahraditelných zdrojů a nanotechnologií.

Staňte se vizionářem 2011!
Staňte se vizionářem 2011!

Projekt Vizionáři 2011 má ocenit autory inovačních produktů

CzechInno analyzuje současnou situaci na trhu a reaguje na to odborně-publicistickým projektem Vizionáři 2011“. Cílem projektu je představit a ocenit ryze české firmy a podnikatele, autory inovačních produktů tzv. „Vizionáře“, kteří dokázali inovačními produkty reagovat na vývoj české ekonomiky.

Projekt je koncipován jako průřez jednotlivými odvětvími s akcentem na inovační potenciál v daném odvětví. Inovační produkty bude hodnotit odborná porota složená z odborníků z řad akademických a vědeckých institucí, státní správy a představitelů inovačního podnikání. Vítěz daného odvětví získá exkluzivní možnost seznámit širší veřejnost se svými inovačními produkty prostřednictvím České televize a dalších médií.

InnoNET - budoucnost pro inovační subjekty?

Nedílnou součástí inovací je výměna informací, setkávání a navazování obchodních partnerství napříč regiony a jednotlivými obory. V souvislosti s těmito činnostmi si CzechInno stanovilo další cíl: vytvořit jednotnou platformu InnoNET pro vzájemné setkávání a komunikaci subjektů se vztahem k inovačnímu podnikání a podpoření vzniku nových synergií v českém podnikání.

Kamil Kresta, partner a místopředseda řídícího výboru sdružení CzechInno